Ukraina odc. 01

FILM

Opowieść o historii Ukrainy, która obejmuje okres historyczny od chrztu Rusi Kijowskiej w 988 roku aż do likwidacji Hetmanatu oraz Siczy Zaporskiej pod koniec XVIII wieku. Ruś Kijowska po otrzymaniu chrztu stała się na ćwierć wieku potężnym państwem aż do najazdu Tatarów i Mongołów. Okupacja sprawiła, że kraj ten przestał istnieć oraz dała początek formowaniu się trzech narodów: Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan. Ziemie ukraińskie wkrótce zostały zajęte przed Litwinów i Polaków. Za sprawą Piotra Mohyły Kijów odzyskuje swój dawny blask, a kultura ukraińska pomimo wielu trudności rozwija się. W 1552 roku Dymitr Wiśniowiecki Bajda podejmuje decyzję o założeniu Zaporowskiej Siczy. Sto lat później hetman Bohdan Chmielnicki, późniejszy bohater Ukraińców, postanawia stworzyć państwo kozackie – Wojsko Zaporoskie, które po Unii Perejasławskiej ostatecznie wchodzi w skład Rosji. Ostatecznie w 1775 roku Caryca Katarzyna likwiduje Sicz Zaporoską, pozbawiając Kozaków ich autonomii.

Gatunek: Historyczny
Kraj produkcji: Polska, Ukraina
Rok produkcji: 2004
Reżyser: Jerzy Hoffman