Ukraina odc. 03

FILM

Historia Ukrainy od Traktatu ryskiego w 1921 roku aż do konferencji w Jałcie w 1945 roku. Na spotkaniu wyznaczono granice oraz strefy wpływów w Europie po zakończeniu II wojny światowej. W 1920 roku bolszewickie kierownictwo Rosji Sowieckiej stworzyło Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką z centralnych, wschodnich oraz południowych ziem Ukrainy. Zaledwie dla lata później, bo w 1922 roku, stała się ona jednak częścią Związku Radzieckiego. Natomiast pozostałe ziemie zostały rozdzielone i przyłączone do Polski, Rumunii i Czechosłowacji. Wymierzony w Ukraińców reżim Związku Radzieckiego odcisnął piętno na mentalności narodu ukraińskiego i poddał społeczeństwo dogłębnej inżynierii społecznej. Wkrótce naród ten traci elity intelektualne i chłopskie, których przedstawiciele zostali zabici lub zesłani do gułagów.

Gatunek: Historyczny
Kraj produkcji: Polska, Ukraina
Rok produkcji: 2004
Reżyser: Jerzy Hoffman

Ukraina odc. 03

Najbliższe emisje:


niedziela
16.10
04:10

Zobacz również w Stopklatce

Bitwa pod Wiedniem
Lato 1683 roku. Armia Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy (Enrico Lo Verso) rozpoczyna oblężenie Wiednia. Początkowo wydaje się, że Turcy są bliscy unicestwienia chrześcijaństwa oraz zdobycia terytorium. Narody europejskie, gotowe bronić swojej...
niedziela, 23.10
05:00
Ukraina odc. 04
Zarys historii Ukrainy, który obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej oraz słynnej konferencji w Jałcie w 1945 roku, przez uformowanie niepodległej Ukrainy w 1991 roku, aż do czasów bardziej współczesnych, czyli wyborów prezydenckich oraz pomarańczowej rewolucji w roku 2004. Powojenna Ukraina,...
niedziela, 09.10
05:00
Ukraina odc. 02
Rys historii Ukrainy, który obejmuje okres od końca XVIII wieku do początku XX wieku, czyli pomiędzy Rewolucją Francuską a I wojną światową. Po wojnach napoleońskich w Europie Wschodniej nastał czas tymczasowego pokoju. W Imperiach Romanowych oraz Habsburgów pojawiły się...