Ukraina odc. 04

FILM

Zarys historii Ukrainy, który obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej oraz słynnej konferencji w Jałcie w 1945 roku, przez uformowanie niepodległej Ukrainy w 1991 roku, aż do czasów bardziej współczesnych, czyli wyborów prezydenckich oraz pomarańczowej rewolucji w roku 2004. Powojenna Ukraina, będąca jedną z wielu republik Związku Radzieckiego, obejmowała niemal wszystkie zamieszkiwane przed naród ukraiński tereny. Jednakże straty wojenne, holocaust, powojenne represje i przymusowe deportacje unicestwiły zarówno gospodarkę, jak i strukturę społeczną Ukrainy. Nikita Chruszczow, który objął władzę po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku, krytykował rządy poprzednika oraz liczne zbrodnie, dzięki czemu w polityce wewnętrznej mówiono o etapie odwilży. Niebawem uformowała się inteligencja, która żądała respektowania kultury ukraińskiej. W latach 70. Wołodymyr Szczerbycki rozpoczął rusyfikację wielu obszarów ukraińskiego życia społecznego. Kolejne wydarzenia, jak m.in. katastrofa atomowa w Czarnobylu w 1986 roku przyczyniły się do ogłoszenia w 1991 roku deklaracji niepodległości Ukrainy oraz rozpadu Związku Radzieckiego.

Gatunek: Historyczny
Kraj produkcji: Polska, Ukraina
Rok produkcji: 2004
Reżyser: Jerzy Hoffman