Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „Stopklatka” jest Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00

Numer koncesji: 544/2013-T.

Dane kontaktowe:
Stopklatka S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00
e-mail kontakt@stopklatka.tv
https://stopklatka.pl/

Zarząd Stopklatka S.A.

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu
Berk Uziyel – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.
Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej

100% akcjonariuszem Stopklatka S.A. jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Stopklatka S.A. dostępne są pod poniższym linkiem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

NIP Stopklatka S.A.: 8512664658

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Stopklatka S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.