Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „Stopklatka” jest Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00

Numer koncesji: 554/K/2023-T.

Dane kontaktowe:
Stopklatka S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00
e-mail kontakt@stopklatka.tv
https://stopklatka.pl/

Zarząd Stopklatka S.A.

Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu
Erwan Louis André Luherne – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.

Johannes Bert Troelstra – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jeroen Bergman – Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej.

100% akcjonariuszem Stopklatka S.A. jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Stopklatka S.A.:

NIP Stopklatka S.A.: 8512664658

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Stopklatka S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.