1508225319

program

Fast Track: Bez granic - w programie na dzień 18-10-2017
20:00
Fast Track: Bez granic
Dla czwórki młodych ludzi Nicole, Mike’a, Katie i Erica, prędkość znaczy coś więcej. To dzięki niej wiedzą, że żyją. Prędkość ma jednak swoją cenę, której nie przeliczy się na gotówkę. Dla każdego z nich ma ona osobisty wymiar – jednych kosztuje duszę, inni płacą marzeniami i wolnością, a jeszcze innym przychodzi zapłacić własną krwią.

obsada: Cahill Erin, W. Walker Andrew, Barlier Alexia
reżyseria: Axel Sand
rok: 2008